Firma USŁUGI MENADŻERSKIE I EKONOMICZNE Marian Nocoń została założona w 2004 roku.

Siedziba znajduje się w  Katowicach.

Początkowo uruchomiona została na potrzeby konkretnego projektu menadżerskiego – zarządzania spółką kapitałową o zasięgu ogólnokrajowym.

Obecnie realizuje kontrakty na zarządzanie oraz doradztwo gospodarcze dla firm i instytucji. Duże doświadczenie pozwalają na uzyskiwanie oczekiwanych wyników zleconych prac w krótszym czasie i mniejszych kosztach.  Wiedza z wielu dziedzin oraz współpraca z partnerami biznesowymi stwarza możliwość kompleksowego i elastycznego realizowania tematów.

Kadra, posiadająca wysokie umiejętności i duże doświadczenie, potrafi elastycznie reagować na oczekiwania Klienta.

Szybko uzyskiwana wstępna diagnoza pozwala na skrócenie okresu ponoszenia zbędnych kosztów. Duży zakres wiedzy oraz współdziałanie z Partnerami biznesowymi pozwala na elastyczne realizowanie powierzonych tematów z różnych dziedzin takich jak: ekonomia, zarządzanie, marketing, HR,  logistyka w zakresie produkcji , informatyka ( obszar zarządzania informacją ), mentoring dla firm w fazie rozwoju.

Właściciele i Kierownictwa przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego – będącymi głównymi Klientami, stanowią już dziś liczne, zadowolone  grono.

Posiadamy wyróżnienia oraz rekomendacje naszych Klientów.

Marian Nocoń