ACONSS Consulting Synergy. Firma konsultingowa w zakresie spraw gospodarczych  dla małych i średnich firm - zajmująca się pośrednictwem  handlowym  pomiędzy partnerami Polskimi a Chińskimi.

Współpraca partnerska - prowadząca Klientów do rozpoznaniu ich potrzeb w zakresie współpracy z firmami chińskimi i udzieleniu pomocy w skojarzeniu biznesowym związanych m. in. z :

  • Udziela konsultacji dotyczących sposobu zakładania firm w Hong Kongu; przy stałej współpracy z biurem księgowym z uprawnieniami CPA, oferuje pomoc w prowadzeniu księgowości i audytu; pomaga otworzyć konto w banku; oferuje możliwość stałej współpracy, opierającej się na zasadzie formalnej lub nieformalnej reprezentacji Polskich firm w Hong Kongu i Chinach; prowadzi doradztwo handlowe; kojarzy partnerów handlowych, sprawdzamy ich wiarygodność, doświadczenie i pozycję rynkową; dostarcza próbki towarów, specyfikacje techniczne itd.; dokonuje kontroli jakościowej towarów zgodnie ze wskazówkami klienta; czuwa nad obiegiem dokumentów; wykonuje tłumaczenia w języku angielskim, polskim, chińskim; pomaga w negocjacjach handlowe podczas bezpośrednich rozmów, na targach oraz korespondencyjnie; organizuje wyjazdy handlowe; nadzoruje załadunek towaru w fabrykach lub w porcie; przeprowadza kontrolę jakości towarów; kontroluje zamówiony towar podczas produkcji lub przed załadunkiem.

Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o. z Katowic. Firma ekspercka tworząca innowacyjne rozwiązania outsourcingowe.

Współpraca partnerska - pośrednictwo i wspólna realizacja  zamówień Klientów w zakresie:

  • Rozwiązań dla logistyki: począwszy od doradztwa logistycznego, poprzez projektowanie kompletnych systemów logistycznych, a kończąc na obsłudze outsourcingowej, usprawniamy działania naszych Klientów w obszarze logistyki; tworzenia optymalnych rozwiązań w obszarze wsparcia procesów około produkcyjnych (analizy procesów produkcyjnych i wspomagających,opracowanie modelu poprawy efektywności wsparcia produkcji,przygotowanie i wdrożenie procedur operacyjnych,przygotowanie i wdrożenie procedur zgodnie z ISO,opracowanie koncepcji i wdrożenie Lean Manufacturing, Kaizen i technik wspomagających,obsługa procesów i funkcji wsparcia).

Professional Business Advisory Services Sp. z o. o. (PBAS) z Warszawy  jest niezależną polską spółką konsultingową, świadczącą usługi z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, doradztwa księgowego, finansowego i podatkowego, oraz kadr i płac.

Współpraca w zakresie komplementarnych usług dla swoich Klientów, w tym:

  • w księgach rachunkowych: (usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce;otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych;opracowanie polityki rachunkowości;opracowanie, modyfikacja, wdrożenie planu kont dla potrzeb klienta;opracowanie i wdrożenie efektywnego przepływu informacji i dokumentów finansowych;sporządzanie bilansu otwarcia;prowadzenie księgowości finansowej i zarządczej;bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych;prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;analiza należności i zobowiązań);

TENVIRK Sp. z o.o. z Chorzowa opracowująca oprogramowanie komputerowe do organizacji pracy firmy w obszarach: komunikacji, obiegu dokumentów, projektów, działań handlowych, reklamacji, serwisu, hepldesku, sprzedaży usług, rozliczania czasu pracy i innych. W zależności od potrzeb klienta nasze rozwiązania mogą być uniwersalne, branżowe lub indywidualnie dostosowywane.

Współpraca partnerska - pośrednictwo i wspólna realizacja  zamówień dla Klientów.

Dodaj komentarz