Z uwagi na zindywidualizowany charakter zlecanych prac, z reguły ustalany jest w pierwszej kolejności rozmiar i stopień oczekiwanego uszczegółowienia. Praktykowana jest także forma rozliczeń dla jednego proponowanego rozwiązania lub wielowariantowości ( symulacyjność wyników ). Obszar planowanych  czynności zostaje wstępnie przeanalizowany i składana jest  zakresowa i czasowa propozycja wykonania zlecenia. Po tym następuje wycena i akceptacja.

Prowadzone są także wstępne konsultacje z Klientem - mające sprecyzować zakres prac. Innym rodzajem współpracy są okresowe spotkania z Klientami, które w ramach umowy ryczałtowej, obfitują w doraźne rozwiązywanie bieżących problemów związanych z biznesem.

Będąc Partnerem producenta systemu informatycznego do zarządzania Firmy Tenvirk Sp. z o.o. z Chorzowa - prowadzę wstępny konsulting w tym zakresie.

Współpracuję również z Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o. z Katowic specjalizującego się w rozwiązaniach outsourcingowe dla logistyki, produkcji i sprzedaży, stąd możliwości współpracy są jeszcze większe.

Zapraszam do składania zapytań.

mgr Marian Nocoń

Dodaj komentarz