Aktualnie, w ramach działalności, realizujemy poniższe usługi:

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  w tym: przeprowadzanie audytów organizacyjnych, ekonomiczno – handlowych, weryfikacja i hierarchizacja celów strategicznych, wskazywanie kierunków przekształceń podmiotowych i organizacyjnych małych i średnich firm;
 • w zakresie zarządzania strategicznego;
 • analiz kosztów połączone z optymalizacyjnym rachunkiem kosztów w  przedsiębiorstwie;
 • wykonywanie prac z zakresu kontrolingu, w tym m.in.:  ustalanie rachunku pokrycia kosztów, tworzenie systemu planowania, budżetowanie kosztów, przygotowywanie projektów budżetowych dla działalności handlowej ( np. przy otwieraniu filii ), analiza odchyleń;
 • przeprowadzanie audytów operacyjnych, w tym zarządzania: wykorzystania zasobów, oceny ryzyk,
 • wspomaganie procesu optymalizacji obiegu informacji i dokumentacji - przy zastosowaniu informatyki;
 • sporządzanie analiz ekonomicznych, w tym analizy: działalności przedsiębiorstwa, wskaźnikowe (menadżerskie), rentowności  ( metodą ABC ), zarządzanie kosztami;
 • wykonywanie biznes planów i studiów wykonalności przedsięwzięć;
 • szkolenia tematyczne tzw. twarde ( np. zarządzanie przez cele ), miękkie – zespołów handlowych;
 • pośrednictwo i pomoc we wdrażaniu dedykowanego systemu informatycznego zarządzania informacją i organizacją w firmie w obszarze partnerstwa handlowego;
 • nadzoru właścicielskiego poprzez kwalifikowany (jako dyplomowany członek rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa) udział w radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej, pełnomocnictwo właścicielskie;
 • udzielanie konsultacji w zakresie prowadzenia rozliczeń i kształtowania relacji gospodarczych grupy podmiotów np. grupy zakupowej, w tym z zarządzania  holdingiem;
 • kojarzenie partnerów biznesowych, jak również realizacja zleceń tematycznych na pozyskanie dostawców i odbiorców towarowych, środków inwestycyjnych partnerów biznesowych.

Usługi są realizowane w siedzibie Klienta lub u wykonawcy przy wykorzystaniu kanału elektronicznego.

Dodaj komentarz