Zaznacz stronę

UMiE Marian nocoń

Realizacje

30 lat pracy zawodowej

Realizacje firmy UMiE Marian Nocoń

Lista realizacji z 30 lat pracy zawodowej jest długa. Dotychczasowe osiągnięcia zdobyłem dzięki stale aktualizowanej wiedzy, zróżnicowanym kompetencjom, rosnącemu doświadczeniu – tworząc poziomy: specjalisty i eksperta w swoich dziedzinach.
Dlatego wpierw wymienię niektóre z tych, których realizacja przypadła na ostatnie trzy lata., a później te z dekady temu.

Wybrane realizacje od 2019 do dziś

 • wdrożenie nowego rozwiązania (typu RPP) wspomagającego pracownicze systemy motywacyjne za pomocą inteligentnego systemu IT;
 • wdrożyłem zmodyfikowaną metodę (5 kroków) zwiększania wydajności pracy poprawiającej dotychczasową optymalizację wydajności skierowaną do fabryk, logistyki i średnich przedsiębiorstw wielobranżowych;
 • opracowanie autorskiej metodologii automatyzacji audytu procesów w firmach;
 • zarządzanie dwoma projektami: motywacyjnym;
 • przygotowanie założeń pod projekt predykcji biznesowej,
 • zlecenia wykonawcze dla MMŚP.

Wybrane realizacje przed 2019 rokiem

 • program lojalnościowy dla firm handlu hurtowego artykułami przemysłowymi, w tym prekursorskiego systemu premiowego klienta opartego na bankowym systemie kart bankomatowych ( funkcjonującego blisko 2 lata );
 • opracowanie kilkunastu studiów wykonalności i biznesplanów dla MŚP i organizacji z branż: handlu hurtowego budownictwa, oświetleniowej, usług i ochrony zdrowia;
 • zarządzanie podmiotami prawa handlowego na poziomie średniego i wyższego szczebla, w tym ogólnopolską grupą zakupową ( łącznie 19 lat);
 • wykonanie analiz kontrolingowych i zarządczych dla MŚP ze sfery produkcji i handlu w branżach: przemysłu oraz handlu hurtowego;
 • zorganizowanie sieci hurtowni handlu hurtowego w branży drzewnej, elektrotechnicznej, metalowej i specjalistycznej;
 • opracowanie wieloletnich programów lojalnościowych dla firm handlu hurtowego artykułami przemysłowymi, w tym prekursorskiego systemu premiowego klienta opartego na bankowym systemie kart bankomatowych ( funkcjonującego blisko 2 lata );
 • przeprowadzenie dwóch kampanii promocyjno- sprzedażowych oświetlenia LED dla logistyki.
 • opracowanie kilku pracowniczych systemów motywacyjnych dla firm handlu hurtowego i usług informatycznych;
 • audyty kadrowe w przedsiębiorstwach handlu hurtowego;
 • audyty technologiczne zgonie z wytycznymi podręcznika Oslo dotyczącymi innowacji

Satysfakcję przyniosły mi też dwie inne realizacje:

 • zorganizowałem i z sukcesem zrealizowałem projekt fundraisingowy w zakresie literatury (wydania książki);
 • przygotowanie i zrealizowanie 7 projektów kulturalnych dla blisko 4000 beneficjentów.

 

Skontaktuj się ze mną. Z moim doświadczeniem zrobimy to lepiej.

Skontaktuj się!

UMiE Marian Nocoń
m.nocon@interia.pl